Dina personuppgifter lagras och hanteras enligt GDPR

DEKRA Automotive AB (nedan DEKRA) ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordningen (GDPR).

Den information vi sparar om dig kommer inte att användas på annat sätt än att:

·        Informera dig om tid inför besiktning
·        Administrera kundinloggningar mm i våra system
·        Ge dig tillgång till information om besiktningsobjekt
·        Erbjudanden från DEKRA
·        Skicka kundundersökningar
·        Fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring, postalt såväl som digitalt (e-post)

Om du erhåller ett erbjudande från DEKRA och inte vill få fler kan du enkelt avregistrera dig. Samtliga utskick innehåller information om hur du går tillväga.

Vi lämnar inte ut information till tredje part utan ditt godkännande.


Hantering av personuppgifter

Informationen om dig som kund lagras i en databas och används under den tid du har en kundrelation och för en tid därefter.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av DEKRA exempelvis i samband med tryck och distribution.

Vidare kan personuppgifter komma att kompletteras genom inhämtning av data från offentliga register.

Du kan när som helst kostnadsfritt begära information om personuppgifter eller återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta gör du genom att lämna en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran till:

GDPR-Ansvarig
DEKRA Automotive AB
Hemvärnsgatan 11B
171 54 Solna